• Så här skapar vi inomhustäckning
  • Hur vi hjälper mobiloperatörer

Har ni dålig mobiltäckning?

Radiomottagning begränsas av många olika faktorer. Byggnader påverkar alltid signalstyrkan negativt och ju bättre isolerad byggnaden är desto sämre blir mottagningen.

Har ni dålig mobiltäckning?

Radiomottagning begränsas av många olika faktorer. Byggnader påverkar alltid signalstyrkan negativt och ju bättre isolerad byggnaden är desto sämre blir mottagningen.

Förstudie

Vi gör en förstudie och kartlägger problemen. Mätinstrument och analys av planritningar ligger till grund för en korrekt bedömning.

Förstudie

Vi gör en förstudie och kartlägger problemen. Mätinstrument och analys av planritningar ligger till grund för en korrekt bedömning.

Radioplanering

Efter analys av förstudien radioplaneras ett antennsystem för alla utrymmen som önskas täckas in, till exempel kontorslandskap, garage, hissar och källare. Vi ansöker om nödvändiga tillstånd från PTS och mobiloperatörerna.

Radioplanering

Efter analys av förstudien radioplaneras ett antennsystem för alla utrymmen som önskas täckas in, till exempel kontorslandskap, garage, hissar och källare. Vi ansöker om nödvändiga tillstånd från PTS och mobiloperatörerna.

Installation

Installation av antennsystemet utförs av våra rutinerade tekniker med över 20 års erfarenhet. Vi har helhetslösningar i alla storlekar för 2G, 3G, 4G och Rakel.

Installation

Installation av antennsystemet utförs av våra rutinerade tekniker med över 20 års erfarenhet. Vi har helhetslösningar i alla storlekar för 2G, 3G, 4G och Rakel.

Driftsättning

Efter driftsättning kan man avnjuta fläckfri mobiltäckning.

Driftsättning

Efter driftsättning kan man avnjuta fläckfri mobiltäckning.

Radiolösningar

KS Connect AB har byggt antennanläggningar av alla slag åt operatörer sedan starten 1998. Vi erbjuder alla typer av lösningar som greenfield, rooftop och inomhussystem. Vi kan erbjuda allt från SA till integrering.

Läs mer om vad vi kan göra för er operatörer här

Transmission

Vi erbjuder transmissionslösningar över radiolänk och via fiber. Våra transmissionsspecialister är mycket rutinerade och mångsidiga.

Läs mer om transmission här

Referensobjekt

KS Connect delivered a turnkey passive MiMo system in the Shopping Center, including a feasibility study, installation for operation of N4M’s equipment

Uppdragsgivare: Telenor

Installation av 3G-, 4G- och RAKEL-täckning för att täcka in alla kommunikationsbehov i arenorna.

Uppdragsgivare: Telenor & Saab AB

Gothia Towers

På uppdrag av operatörerna byggdes ett antennsystem om över 120 antenner ut för att säkerställa täckning i hela Gothia Towers.

Uppdragsgivare: Telenor

KS Connect har installerat kompletta antennlösningar på ett flertal kriminalvårdsanstalter

Uppdragsgivare: Saab AB

Installation av antennsystem för komplett mobiltäckning

Uppdragsgivare: Saab AB & Mobiloperatörer

Kompletta installationer i makronät för mobiloperatörer

Uppdragsgivare: Tre, Telenor, N4M

Telekominstallationer i stadsmiljö är vår specialité

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi arbetar i hela Sverige

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till våra kontor: