Tele2 Arena och Globen

Installation of 3G, 4G and RAKEL coverage to cover all communication needs in the arenas.

Uppdragsgivare: Telenor & Saab AB

KS Connect har varit inblandade i Tele 2 Arena och Globen på flera olika sätt. Vi har byggt ut 3G, 4G och RAKEL-täckning i olika omfattning i arenorna.

    KS Connect är specialister på att leverera lösningar både i befintliga miljöer och nybyggnationer. Från analys, förstudie och planering till genomförande av installation och driftsättning.

    Stockholm

    Göteborg

    Grebbestad

    Karlskoga