Bättre mobiltäckning sedan 1998

Vår ambition: Bäst inom telecom!

Vår ambition är ha spetskunskap inom alla delar av Telecom.

Vår största resurs är en kompetent och lojal personalstyrka som med kundens bästa för ögonen snabbt och effektivt hittar lämpliga problemlösningar.

Alla våra anställda har mastintyg och lång erfarenhet av mast, torn och rooftop arbeten.

Stort kontaktnät inom GSM/DCS/3G/4G

De flesta av våra anställda har varit verksamma i branschen sen början av 90-talet. Många har arbetat med 2G/3G/4G sedan de första testerna i näten utfördes. Under årens lopp har vi lyckats bygga upp ett stort kontaktnät med viktiga underentreprenörer och leverantörer som ger oss prioritet när det gäller leveranser och installation.

Specialister på Telekom-installationer i stadsmiljö

Vi utför många installationer i Stockholm och Göteborg. En av många kompetenser är telecom-installationer i stadsmiljö där vi på och i en mängd olika slags byggnader har installerat och driftsatt utrustning, allt från små repeaters till stora kundlösningar med 100-tals antenner i kontorsmiljö samt vanliga mast-/taksiter. I dagsläget utför vi mestadels 4G installationer i makronät och kundlösningar.

Rakelbyggnation åt Saab Security

Vi har byggt och installerat Rakel åt Saab Security sen årsskiftet 2005/2006. Saab har ställt stora krav på oss när det gäller kvalité på installation och dokumentation. Det ser vi som en tacksam utmaning där vi får visa upp oss från vår bästa sida. Vårt verksamhetsområde innefattar hela Sverige.

ISO-Certifierade

Kvalitet

För att vi vill leva upp till våra kunders och medarbetares höga förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på våra åtaganden är vi ISO-certifierade enligt ISO 9001, en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

Miljö

Omsorg om vår miljö är en viktig fråga för oss. Vårt miljöarbete ingår som en integrerad och naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar fortlöpande med att se över och förbättra arbetssätt och processer för att minska vår negativa miljöpåverkan. Som ett led i vårt miljöarbete är vi också certifierade enligt ISO 14001, vilket är en internationell miljöledningsstandard.

Arbetsmiljö

 KS Connect har en nollvision mot arbetsrelaterade olyckor och arbetar för att alla medarbetare ska ha en god och säker arbetsmiljö, alla förtjänar att komma hem till nära och kära efter avslutat arbete och därför har vi valt att även certifiera oss enligt ISO 45001.

Några av våra kunder

Vi arbetar inom hela Sverige

KS Connect är specialister på att leverera lösningar både i befintliga miljöer och nybyggnationer. Från analys, förstudie och planering till genomförande av installation och driftsättning.

Stockholm

Göteborg

Grebbestad

Karlskoga