Q-Park

På uppdrag av Telenor skapade vi en repeaterlösning i Q-Parks garage

Uppdragsgivare: Telenor.

Q-park har platskontor längst ner i sitt parkeringsgarage i ett skyddsrum. Mycket svåra förhållanden för radiosignaler att nå in medförde att vi planerade och driftsatte ett antennsystem med en donatorantenn på utsidan av garaget.

    KS Connect är specialister på att leverera lösningar både i befintliga miljöer och nybyggnationer. Från analys, förstudie och planering till genomförande av installation och driftsättning.

    Stockholm

    Göteborg

    Grebbestad

    Karlskoga