Biltema Södertälje

Installation av 3G-repeater i butiks- och kontorsutrymmen för ökad täckning

Uppdragsgivare: Telenor.

Biltemas nya butik i Södertälje var väl isolerad från täckning trots närhet till en utomhussite. KS Connect AB har radioplanerat, byggt och driftsatt hela lösningen.

    KS Connect är specialister på att leverera lösningar både i befintliga miljöer och nybyggnationer. Från analys, förstudie och planering till genomförande av installation och driftsättning.

    Stockholm

    Göteborg

    Grebbestad

    Karlskoga