Nordby Shoppingcenter

KS Connect delivered a turnkey passive MiMo system in the Shopping Center, including a feasibility study, installation for operation of N4M’s equipment

Uppdragsgivare: Telenor

    KS Connect är specialister på att leverera lösningar både i befintliga miljöer och nybyggnationer. Från analys, förstudie och planering till genomförande av installation och driftsättning.

    Stockholm

    Göteborg

    Grebbestad

    Karlskoga