Gothia Towers

På uppdrag av operatörerna byggdes ett antennsystem om över 120 antenner ut för att säkerställa täckning i hela Gothia Towers.

Uppdragsgivare: Telenor

Storslagen antennlösning

Gothia Towers är ett av många stora projekt där KS Connect stått för installation. Telenor stod som beställare för detta omfattande antennsystem som servar alla operatörer.

    KS Connect är specialister på att leverera lösningar både i befintliga miljöer och nybyggnationer. Från analys, förstudie och planering till genomförande av installation och driftsättning.

    Stockholm

    Göteborg

    Grebbestad

    Karlskoga