Kriminalvårdsanstalter

KS Connect har installerat kompletta antennlösningar på ett flertal kriminalvårdsanstalter

Uppdragsgivare: Saab AB

Certifierade.

Vi är godkända för arbete på alla typer av högriskanläggningar. I bagaget har vi ett stort antal installationer på anläggningar runtom i landet som kräver säkerhetscertifiering.

    KS Connect är specialister på att leverera lösningar både i befintliga miljöer och nybyggnationer. Från analys, förstudie och planering till genomförande av installation och driftsättning.

    Stockholm

    Göteborg

    Grebbestad

    Karlskoga