Goda råd om täckning

Det är frustrerande när det inte går att ringa eller surfa med mobilen. Ibland beror det på saker utom din kontroll, men det finns även en del du kan göra själv för att få bättre mobiltäckning. Vad PTS gör för att förbättra situationen, kan du läsa om efter råden.

 1. Kolla mobiltäckningen på internet. Kontrollera vilken täckning telebolagen har innan du väljer leverantör. Alla telebolag har täckningskartor på internet, zooma in och titta på platser där du brukar röra dig. Täckningskartorna är ofta baserade på mottagningsförhållandena utomhus.
 2. Be att få testa. Täckningskartorna bygger på teoretiska modeller. Det bästa är därför om du kan prova både med den mobil och med det telebolag du har tänkt använda. Vissa telebolag erbjuder ”täckningsgaranti” eller ”prova på”-abonnemang. Om ”ditt” telebolag inte gör det, fråga ändå om du kan få prova abonnemanget i någon vecka.
 3. Fråga andra. Fråga vänner, familj och grannar om hur det fungerar att använda mobilen där du kommer att röra dig. Vilket telebolag fungerar bäst för andra?
 4. Utgå inte från att du får samma täckning om du byter. Om du funderar på att byta mobil eller telebolag, ta inte för givet att du automatiskt får samma täckning. Den kan bli bättre, men också sämre.
 5. Välj lämplig mobil. Olika mobiler har olika bra radioegenskaper. De nya smarta mobilerna är tyvärr inte så smarta när det kommer till täckning. Fråga därför gärna om mobilens mottagning när du ska köpa ny telefon, och testa även mottagningen med dina vänners telefoner. Det kan vara stor skillnad mellan olika modeller.
 6. Använd handsfree. Använd handsfree så att du kan hålla ut mobilen en bit från kroppen. Täckningen kan även försämras om du omsluter telefonen med handen eller förvarar den i fickan eller i en väska när du pratar.
 7. Bättre mottagning utomhus. Det är stor skillnad på mottagningen inom- och utomhus, eftersom tjocka väggar och liknande dämpar signalen.
 8. Riktantenn kan hjälpa. Om du använder mobilen på en fast plats, till exempel i sommarstugan, kan du välja en lösning med uttag för extern antenn. Då kan du ansluta en riktantenn som du sätter på taket (ser ut som en liten tv-antenn). Tyvärr blir det svårare och svårare att hitta mobiler med uttag för extern antenn i handeln.
 9. Sätt mobilen nära framrutan i bilen. I bilen blir täckningen bättre om du använder en mobilhållare monterad nära framrutan och använder handsfree. Även i bilen kan du använda extern antenn för ännu bättre mottagning.
 10. Bättre mottagning på vissa platser. Har du möjlighet att förflytta dig kan du i regel hitta områden med bättre täckning i närheten. Välj höga platser och öppna områden.
 11. Gör telebolagen uppmärksamma på var de har dålig täckning.Flera telebolag har goda möjligheter att rapportera in dålig täckning via appar i smarta telefoner, internet eller kundtjänst. Om många rapporterar in dålig täckning ökar möjligheten att telebolaget bygger ut sitt nät i det området.

Vad gör PTS för att förbättra mobiltäckningen?

Det finns två bilder av mobiltäckningen – och båda är sanna. Den ena visar att Sverige har bra täckning och ligger långt framme jämfört med andra länder. Den andra bilden är den som konsumenter ger av att det på många ställen fungerar dåligt att ringa och surfa. Då är det en klen tröst att höra att vi ligger i framkant.

PTS uppfattning är att det självklart inte är bra när mobiltelefonin fungerar dåligt. Vi står på konsumentens sida. Men det är viktigt att komma ihåg att det är telebolagen som ansvarar för att tjänsterna fungerar och för att skapa rimliga förväntningar hos kunderna. Den rollen kan och ska inte en myndighet ta.

Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för konkurrerande telebolag som bygger nät utifrån efterfrågan. Vi ställer täckningskrav där det är lämpligt att bygga yttäckning, för att på så sätt driva utbyggnaden längre än till områden med stort kundunderlag.

Men vad gör PTS när de två bilderna krockar – när nya nät byggs och täckningskraven är uppfyllda, men tjänsterna inte fungerar som förväntat?

 • Vi gör frekvenser tillgängliga så att nya nät kan byggas ut.
 • Vi tar fram information om vad man själv kan göra för att få bättre täckning.
 • Vi ställer krav på telebolagen att tydligare beskriva vad konsumenterna köper och vad de kan förvänta sig.
 • Vi deltar vid regionala dialogmöten med bland annat länsstyrelser och telebolag för att lyfta fram goda exempel och hitta nya samverkansformer för bättre mobiltäckning.
 • Vi arbetar med flera regeringsuppdrag som rör mobiltäckning.
  KS Connect är specialister på att leverera lösningar både i befintliga miljöer och nybyggnationer. Från analys, förstudie och planering till genomförande av installation och driftsättning.

  Stockholm

  Göteborg

  Grebbestad

  Karlskoga