Kriminalvårdsanstalter

Certifierade.

Vi är godkända för arbete på alla typer av högriskanläggningar. I bagaget har vi ett stort antal installationer på anläggningar runtom i landet som kräver säkerhetscertifiering.