Biltema Södertälje

Biltemas nya butik i Södertälje var väl isolerad från täckning trots närhet till en utomhussite. KS Connect AB har radioplanerat, byggt och driftsatt hela lösningen.