För företag

Dålig täckning? Inga problem, det fixar vi.​

Är mobiltäckningen bristfällig? Slits ni med brutna telefonsamtal eller långsam datahastighet?

Vi kan i alla olika geografiska lägen och situationer erbjuda en enkel lösning på ett komplext problem.

Mobiltäckning är variabel med årstider, väder, vegetation mm. Det finns även radiofenomen som uppträder i storstäder som ofta har en enkel förklaring för oss som specialister men som tes oförklarliga när täckningsstaplarna är fulla på mobiltelefonen. Detta kräver olika typer av lösningar men som regel ligger problemet i att det behövs en dominant signal så att mobiltelefonen gör likadant vid varje samtal.

Dålig täckning och tappade samtal kan avhjälpas genom att montera en repeater tillsammans med ett internt antennsystem i er lokal.

Vi gör en prestudy/täckningsmätning och levererar en offert på lösningen av era täckningsproblem. Vi söker tillstånd hos operatören och levererar en komplett lösning där vi kan förstärka en enskild operatör eller alla operatörer i det fall det behövs.Lösningen levereras ihop med ett mätprotokoll för att verifiera kvaliteten på den produkt vi levererat.

För att säkerställa kvalitet i många år framöver upprättas ett serviceavtal för att hålla antennsystemet i toppskick.

KS Connect är specialister på att leverera lösningar både i befintliga miljöer och nybyggnationer. Från analys, förstudie och planering till genomförande av installation och driftsättning.

Stockholm

Göteborg

Grebbestad

Karlskoga