Fastighetsägare

Ny eller renoverad byggnad

Vid byggnation av nya energieffektiva hus uppkommer ofta problem med mobiltäckning inomhus.

Den fasta telefonin är på väg ut och företag jobbar mer och mer mobilt. Operatörerna erbjuder idag mobila växellösningar och således finns ett allmänt krav på mobiltäckning.

Dagens byggnader är moderna i flera avseenden när det kommer till energieffektivitet. Detta har medfört att man inte bara isolerar husen från kyla utan även från radiovågor. Energiglas och effektivt isolerade väggar gör det omöjligt för mobiltäckning att tränga in. Det blir därför nödvändigt att installera ett antennsystem för att gör huset attraktivt för hyresgäster.

Som fastighetsägare är det viktigt att kunna erbjuda sina hyresgäster god täckning men även en trygghet att äga sitt eget antennsystem. Operatörernas offentliga mobilnät blir snabbt överbelastat när en kontorsfastighet populeras och behovet av kapacitetsökande spridningsnät ökar hela tiden. I några fall bygger hyresgäster antennsystem i samarbete med operatören, något som fungerar tills den dag hyresgästen flyttar och operatören tar hem sin utrustning.

Se till att ligga steget före och bygg ett framtidssäkrat antennsystem. Vi erbjuder allt från projektering till kontakt med mobiloperatörerna och driftsättning av mobilbasstationer av alla olika slag.

KS Connect är specialister på att leverera lösningar både i befintliga miljöer och nybyggnationer. Från analys, förstudie och planering till genomförande av installation och driftsättning.

Stockholm

Göteborg

Grebbestad

Karlskoga