Bättre mobiltäckning sedan 1998

Vår ambition: Bäst inom telecom!

Vår ambition är ha spetskunskap inom alla delar av Telecom.

Vår största resurs är en kompetent och lojal personalstyrka som med kundens bästa för ögonen snabbt och effektivt hittar lämpliga problemlösningar. Alla våra anställda har mastintyg och lång erfarenhet av mast, torn och rooftop arbeten.

Stort kontaktnät inom GSM/DCS/3G/4G

De flesta av våra anställda har varit verksamma i branschen sen början av 90-talet. Många har arbetat med 2G/3G/4G sedan de första testerna i näten utfördes. Under årens lopp har vi lyckats bygga upp ett stort kontaktnät med viktiga underentreprenörer och leverantörer som ger oss prioritet när det gäller leveranser och installation.

Specialister på Telekom-installationer i stadsmiljö

Vi utför många installationer i Stockholm och Göteborg. En av många kompetenser är telecom-installationer i stadsmiljö där vi på och i en mängd olika slags byggnader har installerat och driftsatt utrustning, allt från små repeaters till stora kundlösningar med 100-tals antenner i kontorsmiljö samt vanliga mast-/taksiter. I dagsläget utför vi mestadels 4G installationer i makronät och kundlösningar.

Rakelbyggnation åt Saab Security

Vi har byggt och installerat Rakel åt Saab Security sen årsskiftet 2005/2006. Saab har ställt stora krav på oss när det gäller kvalité på installation och dokumentation. Det ser vi som en tacksam utmaning där vi får visa upp oss från vår bästa sida. Vårt verksamhetsområde innefattar hela Sverige.

Säkerhet för Medarbetare & Miljö

Säkerhet har högsta prioritet hos oss, både när det gäller arbetsmiljön och den påverkan vår verksamhet har på den yttre miljön. Alla som jobbar på våra arbetsplatser ska kunna gå hem från arbetet med opåverkad hälsa, och alla erbjuds god kunskap om säkerhetsåtgärder, beteende och hantering av utrustning.

Se våra policies

Kvalitet

Miljö

Arbetsmiljö

Några av våra kunder

Vi arbetar inom hela Sverige