Q-Park

Q-park har platskontor längst ner i sitt parkeringsgarage i ett skyddsrum. Mycket svåra förhållanden för radiosignaler att nå in medförde att vi planerade och driftsatte ett antennsystem med en donatorantenn på utsidan av garaget.